Home
Het bestuur is al enige tijd bezig om de huidige organisatie binnen onze vereniging onder de loep te nemen.
Een van de speerpunten daarbij is vooral structuur brengen in de organisatie van de diverse activiteiten.
Wij zijn van mening dat er een aparte activiteitencommissie dient te komen die de organisatie van de verschillende festiviteiten coördineert, verder vorm geeft en waar mogelijk uitbreidt.
Het is niet de bedoeling dat deze commissie de organisatie van evenementen voor haar rekening neemt. Zij is er vooral voor om vrijwilligers te motiveren om de organisatie van een activiteit voor haar rekening te nemen. Wanneer er voor elk evenement een groepje enthousiaste mensen te vinden is, draagt iedereen een steentje bij en blijft de “werklast” beperkt tot de organisatie van dat ene evenement.
 
Gelukkig is het op dit moment al zo dat er voor diverse activiteiten al “werkgroepjes” zijn.
Het is aan de leden van de activiteitencommissie om hier structuur en continuïteit in aan te brengen.
Tevens dienen zij eventuele nieuwe activiteiten vorm te geven en te promoten.
We zijn dan ook op zoek naar leden die invulling willen en kunnen geven aan de functie van activiteiten-coördinator. Leden die zich hiervoor in willen zetten, kunnen zich aanmelden bij een van onze bestuursleden.
 
Wijziging bestuurssamenstelling / bestuursfuncties
 
Zoals de meesten van u waarschijnlijk al vernomen hebben is Ad Meulkens gestopt als preases van onze vereniging. Het bestuur heeft zich al geruime tijd geleden de vraag gesteld wie gezien kan worden als mogelijke opvolger of dat de taken van voorzitter verdeeld kunnen worden onder de zittende bestuursleden. Vooralsnog is gekozen voor dat laatste. Per direct is Gerard Craane verzocht om naast zijn penningmeesterschap de functie van ad-intrem voorzitter op zich te nemen daar Gerard al vrij regelmatig samen met Ad de vereniging naar buiten vertegenwoordigt in overleggen met gemeente, NHV en andere instanties.
 
Vooralsnog zal de tijd ons leren of deze oplossing structureel is of van tijdelijke aard. Wij wensen Gerard bij het vervullen van deze nieuwe rol veel succes.
 
Het bestuur bestaat op dit moment uit :
 
Voorzitter/penningmeester: Gerard Craane
Secretaris: Janet van Loon
Afgevaardigden TC: Martijn Peters en Jeroen Verboven
Voorzitter jeugdcommissie: Ron Hamers
 
Op korte termijn willen we met de diverse “commissievoorzitters” rond de tafel om dit schema te bespreken en de taken / werkzaamheden, voor zover dit nog niet gebeurd is, middels draaiboeken vast te leggen op papier.
 
Heeft u met betrekking tot bovenstaand opmerkingen, vragen of suggesties, laat het ons weten.
 
Bestuur HV DESK
 
 

Lid worden?

Ontdek hoe leuk handbal is en
kom 3x gratis mee trainen!

Ons inschrijfformulier vind je hier

Meer uitleg voor nieuwe leden hier

 

 

gca 1

gca 2

 

HB banner 120x600px

 

 

 

 

 

Buitencomplex EikendijkSporthal De WerftSporthal De Wetering
Eikendijk 23 Huygenstraat 73 Weteringplein 1
5171 RG Kaatsheuvel 5171 EP Kaatscheuvel 5175 BZ Loon op Zand
Tel. Horeca: 0416-537382 Tel. 0416-274096 Ttel. 0416-363736
Google maps Google Maps Google Maps

 

Deze website gebruikt cookies en wij zijn wettelijk verplicht uw toestemming te vragen voor het gebruik van cookies. Meer over cookies