Corona-maatregelen

PROTOCOL CORONA-MAATREGELEN HV DESK

 

UPDATE 13 OKTOBER 2020;

  vanaf 14 oktober worden er geen wedstijden meer gespeeld bij zowel de jeugd als de senioren.

Jeugd t/m. 17 jaar mag nog wel trainen en evt. onderling wedstrijdjes spelen.

Deze maatregen gelden tenminste voor 4 weken.

 

 

Er zijn tijdens de persconferentie op 28 september nieuwe maatregelen gecommuniceerd i.v.m. het corona-virus. Dit betekent dat de volgende maatregelen worden toegevoegd aan de geldende maatregelen voor HV DESK

1. Vanaf 29 september 18.00 uur is publiek 3 weken niet meer toegestaan bij sportactiviteiten. Dat geldt voor zowel professionele als amateurwedstrijden.

 

– Mogen sporters die klaar zijn met hun wedstrijd of training blijven kijken naar een andere training of wedstrijd?
Nee. Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie verlaten,

– Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een uitwedstrijd. Ben ik een toeschouwer?
Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding (1 chauffeur per 3 kinderen). Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.

– Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een thuiswedstrijd. Mag ik blijven kijken?
Nee. Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.

 

2. Sportkantines worden gesloten per 29 september 18.00 uur.


Daarnaast blijven de overige eerder gestelde maatregelen van kracht. Deze maatregelen gelden om de sportbeoefening zo lang mogelijk door te laten gaan, maar te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen.
Uitvallen van wedstrijden in de breedtesport:
Wedstrijden in de breedtesport worden in principe niet opnieuw vastgesteld door het NHV, tenzij deze van belang zijn voor de eindstand m.b.t. kampioenschap in de poule. Wanneer beide partijen de wedstrijd in onderling overleg willen inhalen, dan is dit uiteraard mogelijk via het formulier op de site van het NHV. De nieuwe wedstrijdgegevens kunnen worden doorgegeven door de thuisspelende vereniging via het wijzigingsformulier op de site (na de oorspronkelijke speeldatum zijn wedstrijden niet meer zichtbaar).


ALGEMENE REGELS


Tijdens de competitiewedstrijden gelden voor alle teams de richtlijnen zoals voorgesteld door het RIVM (afstand houden, handen wassen, thuisblijven bij klachten, geen handen schudden). Naast deze voor iedereen landelijke richtlijnen, is er ook vanuit het NHV een protocol opgesteld waar wij ons als HV DESK aan houden:

 

Algemene uitgangspunten
– Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
– Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan die kunnen duiden op een Corona-besmetting.
– Schud geen handen!
– Was regelmatig je handen. Zorg voor eigen reinigingsdoekjes of andere hygiënemiddelen.
– Het aantal sporters en begeleiders per team per wedstrijd is niet groter dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (maximaal 20).
– Wat te doen wanneer iemand uit mijn gezin getest is op corona en de uitslag is nog niet bekend: Blijf thuis, tenslotte wordt er niet voor niets getest. De kans is dan groter dat je zelf ook besmet bent en je wilt niet het risico lopen een ander te besmetten.

 

De 1,5-meter afstandsregel
– Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen, behalve tot kinderen t/m 12 jaar, 1,5 afstand bewaren.
– Ben je ouder dan 12 jaar en jonger dan 18 jaar, dan hoef je geen afstand te houden tot iedereen jongen dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 meter tot personen van 18 jaar en ouder.
– Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoef je geen afstand te houden.
– Uitzondering op de 1,5 meter: personen die een gezamenlijk huishouden vormen.

 

Aankomst in de sportaccommodatie
– Schud geen handen!
– Was en/of desinfecteer je handen bij aankomst in de sportaccommodatie.
– Volg de richtlijnen van de sportaccommodatie.
– Indien de kleedkamer te klein is m.b.t. de 1,5-meter afstand tussen de spelers en staf of de scheidsrechters, kun je met de thuisspelende vereniging overleggen of er een grotere of extra ruimte beschikbaar is.

 

Gedrag in de kleedkamer
– In de kleedkamer dient iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand te bewaren van elkaar.
– Ook tijdens het douchen dient er afstand bewaard te worden.
– Wanneer de kleedruimte te klein is om binnen de afstandsregel het gehele team bij elkaar te hebben, adviseren wij om de teambespreking ergens te houden waar voldoende ruimte om de 1,5 meter afstand te waarborgen (bijvoorbeeld op het speelveld).

 

Wedstrijd

 

Begroeting:
– Bij de begroeting houdt zoveel mogelijk afstand. Er worden geen handen geschud.
– Beide teamverantwoordelijken melden zich voor de toss bij de scheidsrechter(s). Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht.
– Alleen spelers en scheidsrechters zijn op het veld aanwezig tijdens de begroeting er worden geen kinderen als VIP toegestaan op het veld.

 

Warming up:
– Gedurende de warming-up van de teams adviseren wij spelers om zoveel mogelijk de 1,5 meter afstands-regel te respecteren.

 

Gedrag op het speelveld en door publiek:
– Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Het is daarom niet toegestaan om:
o Een yel, aanmoeidingskreet o.i.d. uit te voeren (bij begroeting, in een kring met het team).
o Een clublied te zingen.
o Overwinningsmomenten te vieren.
o High fives te geven.
– Het publiek dient 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Daarnaast dienen zij minimaal 1,5 meter afstand te bewaren tot het speelveld, de wisselzone en de wisselbanken.

 

Tijdens de wedstrijd:
– Op de wisselbank en in de wisselzone adviseren wij zoveel mogelijk afstand te bewaren.
– Advies is om als scheidsrechter waar mogelijk de 1,5-meter afstand te waarborgen tot de spelers. Als de 1,5-meter afstand een normale sportbeoefening in de weg staat, mag deze tijdelijk losgelaten worden.
– Het advies is dat sporters buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebben, zoals op de wisselbank of tijdens een wissel.
– Wanneer een speler geblesseerd op het veld ligt, adviseren wij om op afstand te vragen hoe het met de persoon gaat. Wij adviseren om de persoon niet te helpen bij het opstaan, tenzij dit vanwege de ernst van de blessure niet anders gaat.
– Wanneer een scheidsrechter van mening is dat een persoon bewust naar iemand toe hoest of spuugt, dan wordt dat beschouwd als uiterst onsportief gedrag. Een dergelijke actie moet in overeenstemming met spelregel 8:10a worden bestraft met een diskwalificatie met schriftelijk rapport.

 

Rust:
– Wij adviseren, mits beide teams hiermee akkoord gaan, om de gehele wedstrijd op dezelfde speelhelft te spelen (dit is in afwijking van spelregel 10:1). Wanneer teams toch willen wisselen, adviseren wij om de wisselbanken voor aanvang van de tweede helft te desinfecteren.

 

Na de wedstrijd:
– Schud geen handen tijdens het bedanken. Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
– Was en/of desinfecteer je handen na afloop van de wedstrijd en bij het verlaten van de accommodatie.

 

Voor uitwedstrijden geldt:
Kijk voor de regels bij de tegenpartij in de handbal app.
– Douchen is niet altijd toegestaan.
– Teams mogen samen worden vervoerd. In de auto wordt vanaf 13 jaar het gebruik van een mondkapje geadviseerd. Dit is niet verplicht.

 


VEELGESTELDE VRAGEN CORONA

 

Wat moeten we doen als iemand positief getest is op het coronavirus?

Als iemand van de vereniging positief wordt getest op het coronavirus, dan gelden de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon thuisblijft en de richtlijnen volgt die de GGD hem/haar oplegt. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek. Wanneer de GGD het advies geeft aan de overige spelers om in quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook op te volgen. Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet deel aan trainingen en wedstrijden.

 

Een lid van onze club is besmet met het coronavirus. Is er een protocol hoe we de leden informeren?

In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.

Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als ‘overige niet nauwe contacten’. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

 

Mag een positief geteste speler deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden?

Nee, een positief geteste speler neemt geen deel aan trainingen, wedstrijden en/of andere verenigingsactiviteiten en volgt de richtlijnen die vanuit de GGD worden opgelegd.

 

Mag ik een kind tot 13 jaar weigeren wanneer er sprake is van verkoudheidsklachten?

Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij niet naar een sporttraining/-wedstrijd. Het kind moet ook thuisblijven als het bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is.

 

Trainingen en wedstrijden

 

Zijn competities en wedstrijden toegestaan?

Wedstrijden en competities zijn vanaf 14 oktober 22.00 uur niet toegestaan, dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen in alle sporten, uitgezonderd de nationale selectiesporters en betaald voetbal. Deze maatregelen gelden voor minstens vier weken.

 

Zijn andere vormen van sporten toegestaan?

Kinderen en jeugd tot 18 jaar die meedoen aan juniorencompetitie kunnen nu onderling trainingswedstrijdjes spelen. Junioren mogen ook teamtrainingen volgen op de sportaccommodatie.

Boven de 18 jaar en ouder mag alleen individueel of in vast teamverband van maximaal vier personen gesport worden op de sportaccommodatie. Een groep van personen moet onderling anderhalve meter afstand ten opzichte van elkaar in acht nemen.

 

Geldt de maximale gezelschapsgrootte van vier personen ook voor de sport?

Voor kinderen en jeugd die in juniorencompetities uitkomt, geldt dit niet. 

De gezelschapsgrootte van vier personen geldt bij het sporten wel voor senioren vanaf 18 jaar. Een teamtraining kan alleen plaatsvinden in groepjes van maximaal vier personen met inachtneming van anderhalve meter afstand. Het is wel de bedoeling dat je na afloop van de training de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.

 

Zijn er specifieke regels voor de groepen van max vier personen?

Ja, maar tijdens het sporten alleen van toepassing voor senioren van 18 jaar en ouder:

 • bij teamsporten voor senioren kan het hele team trainen verdeeld in groepjes van maximaal vier personen;
 • in die groep van maximaal vier personen moet men anderhalve meter afstand houden ten opzichte van elkaar;
 • het moet herkenbaar zijn welke sporter bij welk groepje hoort;
 • voor binnen geldt dat er maximaal dertig personen per afzonderlijke ruimte aanwezig mogen zijn, inclusief trainer/begeleider;
 • voor buiten gelden geen maximum aantallen; de anderhalve meter in combinatie met de grootte van het sportoppervlak is hierin leidend;
 • kinderen en jeugd die vallen onder juniorencompetities zijn uitgezonderd van groepjes van vier en maximaal dertig personen;
 • wanneer er binnen in dezelfde ruimte sporters vanaf 18 jaar samen met jeugd en kinderen sporten dan gelden wel de aantallen van maximaal dertig personen en voor sporters vanaf 18 jaar de anderhalve meter en groepjes van vier personen;
 • de trainer/begeleider telt binnen niet mee bij maximum aantal van vier personen, wel bij het totale aantal van dertig personen;
 • voor personen vanaf 18 jaar die buiten in de openbare ruimte sporten geldt een maximum van vier personen, inclusief begeleider/trainer.

 

Mogen kinderen die geen lid zijn van een club ook op de sportaccommodaties sporten?

Ja, kinderen en jongeren moeten zoveel mogelijk de kans krijgen om mee te doen. Ook als ze geen lid zijn van een vereniging. 

 

Moet er tijdens rustmomenten afstand worden gehouden?

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot niemand 1,5 meter afstand te houden. Kinderen tussen 12 en 18 wel ten opzichte van volwassenen maar niet ten opzichte van elkaar. Volwassen dienen altijd 1,5 meter afstand te houden, tenzij ze uit hetzelfde huishouden komen. Deze regels gelden ook tijdens rustmomenten. Houd je hier altijd aan!

 

Hoe moet ik omgaan met blessures tijdens een training?

We doen hierbij een beroep op ieders gezond verstand. In het sportprotocol staat dat kinderen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand dienen te bewaren ten opzichte van de begeleider of trainer. Echter bestaat er natuurlijk altijd het risico dat er iemand geblesseerd raakt. In dat geval raden wij aan wel hulp te verlenen. 

Hoe er gehandeld dient te worden bij een blessure of calamiteit is natuurlijk afhankelijk van de specifieke situatie. Het Rode Kruis heeft hier tips voor. Het is verstandig om vooraf met de kinderen afspraken te maken over de intensiteit en veiligheid om het risico op blessures zoveel mogelijk te verkleinen. 

 

Sportaccommodatie en sportkantine

 

Wie is verantwoordelijk voor de 1,5m handhaving bij mijn vereniging? 

In eerste instantie ben je als vereniging ervoor verantwoordelijk dat de coronaregels zo goed mogelijk worden nageleefd op jouw accommodatie. Optie Wijs hiervoor is om bijvoorbeeld een ‘corona-coördinator’ aan te wijzen die geldt als aanspreekpunt en mensen erop kan wijzen wanneer zij de 1,5m niet goed in acht nemen. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de (wettelijke) controle op de coronamaatregelen. Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd bij jouw vereniging kunnen zij als uiterste sanctie besluiten de vereniging te sluiten. Het is dus in ieders belang om het niet zover te laten komen en elkaar goed te wijzen op de naleving van de regels!

 

Is een mondkapje verplicht op de sportaccommodatie?

Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in voor publiek toegankelijke binnenruimtes.

Bij de normale sportbeoefening hoeft het mondkapje niet gedragen te worden.

 

Wat betekent het mondkapjes advies voor het handbal?

Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in sportaccommodaties. Om duidelijkheid te verschaffen over hoe we in het handbal hier het beste mee om kunnen gaan, is hieronder een aantal aanvullende adviezen op een rijtje gezet:

 • Het mondkapje is geen vervanging van de overige maatregelen, zoals het houden van de 1,5 meter afstand en het niet yellen, zingen en schreeuwen in de zaal;
 • Jeugdteams vanaf 13 jaar en hun begeleiders en seniorenteams dragen bij binnenkomst en bij vertrek van de accommodatie mondkapjes;
 • Als teams starten met hun warming-up en tijdens de wedstrijd gaan de mondkapjes af;
 • Wanneer je voor langere tijd op de spelersbank zit, is het advies ook op de bank mondkapjes te dragen;
 • De coach hoeft geen mondkapje te dragen, om zo verstaanbaar te blijven bij het geven van aanwijzingen aan het team;
 • Aanwezige personen bij de wedstrijdtafel houden hun mondkapje op;
 • Zaalwachten en mensen die voor de organisatie in de hal zijn, houden hun mondkapje op.

 

Hoeveel personen mag ik op mijn accommodatie ontvangen?

Vanaf 29 september 18.00 uur geldt dat er geen publiek aanwezig mag zijn bij sportwedstrijden. Zowel binnen als buiten. Zowel op professioneel- als amateurniveau.

 

Hoe ga ik om met veilig en verantwoord gebruik van kleedkamers?

Douches en kleedkamers zijn per woensdag 14 oktober 22.00 uur gesloten.

 

Gelden er extra maatregelen voor sportkantines?

Ja, sportkantines worden gesloten vanaf 29 september 18:00 uur.

 

Toeschouwers

 

Mogen ouders naar trainingen of wedstrijden van kinderen komen kijken?

Nee. Dat mag niet. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.

Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten.

 

Mogen sporters die klaar zijn met hun training of wedstrijd blijven kijken naar een andere training of wedstrijd?

Nee. Sporters die klaar zijn met hun sportactiviteit worden gezien als toeschouwers. Zij dienen de sportaccommodatie na de sportactiviteit zo snel mogelijk te verlaten.

 

Wie mogen wel aanwezig zijn in de sportaccommodatie?

Kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij trainingen of wedstrijden mogen aanwezig zijn en worden niet gezien als publiek.

 

Lid worden?

Ontdek hoe leuk handbal is en
kom 3x gratis mee trainen!

Ons inschrijfformulier vind je hier.

gca 1

gca 2

 

HB banner 120x600px

 

 

 

 

 

Buitencomplex EikendijkSporthal De WerftSporthal De Wetering
Eikendijk 23 Huygenstraat 73 Weteringplein 1
5171 RG Kaatsheuvel 5171 EP Kaatscheuvel 5175 BZ Loon op Zand
Tel. Horeca: 0416-537382 Tel. 0416-274096 Ttel. 0416-363736
Google maps Google Maps Google Maps

 

Deze website gebruikt cookies en wij zijn wettelijk verplicht uw toestemming te vragen voor het gebruik van cookies. Meer over cookies